Gallery

CordaRental – Wynajem Samochodów

Program CordaRental – Wynajem Samochodów
Autor: Alan Zieliński Informatyka III r. st.

CordaRental to samodzielne środowisko do tworzenia i zarządzania bazami danych klientów, samochodów i rezerwacji w małej firmie. Poprzez zaimplementowanie na serwerze procedur SQL-owych wywoływanych czasowo, procesowanie rezerwacji odbywa się samoczynnie. Każda nowo utworzona rezerwacja może posiadać jeden z 4 dostępnych statusów: -przyszła, -aktywna -spóźnienie oraz zakończona. Za zmianę trzech pierwszych statusów odpowiada automat w spostaci procedury MySQL-owej w bazie. Za każde zamknięcie rezerwacji odpowiada developer. Środowisko posiada implementację wszelkich możliwych zabezpieczeń dotyczących wprowadzenia przez developera niepoprawnych danych a w skutku naruszenia integralności danych. Program posiada zaimplementowany automatyczny system naliczania opłat w zależności od daty wypożyczenia, daty zwrotu i cennika danego pojazdu. Każde spóźnienie obarczone jest karą w wysokości stawki godzinowej niezależnie od ilości godzin spóźnienia. W przypadku przedwczesnego zwrotu system określa ilość czasu, który upłynął od początku do końca wypożyczenia i nalicza stosowną należność. Wygenerowany raport posiada datę utworzenia oraz imię i nazwisko developera, który go wygenerował. Sam proces generowania raportu odbywa się po stronie serwera za pośrednictwem procedur SQL-owych zwracających jako argumenty wszystkie wymagane dane. Wiodącą cechą produktu jest w pełni automatyczne sprawdzanie połączenia z serwerem. W przypadku jego braku użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie stosownym komunikatem oraz wyłączone zostaną kluczowe funkcje programu do czasu ponownego połączenia z bazą danych.
Czas realizacji projektu: 180 godzin.

CordaRental – Wynajem Samochodów (Link do Programu).

Wszelki prawa zastrzeżone przez CordaSystems