Blog

Fotorezystor

Hej!

Idąc za ciosem zamienimy teraz miejscami poprzednio omawiany potencjometr a na jego miejsce wstawimy fotorezystor!
Sytuacją wygląda wprost identycznie do opisanej w poprzednim poście. Jedyna różnica polega na tym, że teraz tempo migania diody będzie zależeć od tego jak mocne światło będzie padać na nasz fotorezystor.

ZOBACZ KOD PROGRAMU


int diodaPin = 13; // to już jest dla nas jasne
int potPin = 0;   // przypisujemy do zmiennej numer wejścia analogowego
int pot;      // zmienna w której będziemy zapisywać "wartość" potencjometru
int przerwa;    // zmienna w której będziemy zapisywać szybkość migania
 
void setup() {
 pinMode(diodaPin, OUTPUT);
}
 
void loop() {
 pot = analogRead(potPin);   // odczytujemy A0 i zapisujemy w zmiennej pot
 
 /*
 Wykorzystana niżej funkcja map() służy do przeliczenia jednego zakresu liczb
 na inny. W naszym wypadku przeliczy liczby z zakresu od 0 do 1023 (wartość
 odczytana z A0), na liczby z zakresu od 50 do 3000 (odstęp między zapalaniem
 i gaszeniem diody). Przeliczony zakres liczb zostanie zapisany w zmiennej przerwa.
 */
 
 przerwa = map(pot, 0, 1023, 50, 3000);
 
 digitalWrite(diodaPin, HIGH);
 delay(przerwa);        // przerwa zależna od położenia potencjometru
 digitalWrite(diodaPin, LOW);
 delay(przerwa);        // przerwa zależna od położenia potencjometru
}

Dioda z fotorezystorem - schemat

 • Data Wpisu Maj 28, 2014 - 10:26 pm
 • Utworzył Azura
 • Kategoria

Brak komentarzy.

SkomentujWszelki prawa zastrzeżone przez CordaSystems