Blog

Java – JProgressbar

Z uwagi na fakt, iż w internecie w wielu poradnikach zastosowanie tego elementu biblioteki Swing zostało opisane dość mętnie a przykłady zawarte w kodzie nie odpowiadają na pytanie jak wywołać nasz pasek postępu (JProgressbar) a także sprawić, aby zamknął się samoczynnie w momencie osiągnięcia maximum, postanowiłem zamieścić skrótowy zamysł tego jak to powinno wyglądać. Oczywiście podkreślam, że poniższy kod jest przeznaczony do użytku wyłącznie przy operacjach związanych z interfejsem graficznym GUI biblioteki Swing. Oto fragment kodu do Java – JProgressbar:

ZOBACZ KOD PROGRAMU


...
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class menu extends javax.swing.JFrame {
  public int aktualizator=1;
  private Timer timer;
  public int aktualizator=1;


 public menu() {
    initComponents();    
    JProgressBar progressbar = new JProgressBar();
}

private void uruchompasekActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    progressbar.setValue(0);
    timer = new Timer();
    pasekpostepu object1 = new pasekpostepu(this, progressbar, timer);
    timer.schedule(object1, 1*100, 1*10);//sterowanie predkoscia paska
  }
}
...

Następnie kod źródłowy klasy do naszego paska postępu:

ZOBACZ KOD PROGRAMU


...
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class pasekpostepu extends TimerTask {
  menu g;
  JProgressBar p;
  Timer v;


 public pasekpostepu(menu i, JProgressBar progressbar, Timer timer){
    g = i;
    p=progressbar;
    v=timer;
}

public void run() {
        
		g.aktualizator++;
        p.setValue(g.aktualizator);
        if (g.aktualizator==100)
        {
          g.aktualizator=0;
          v.cancel();
  }
}
...


 • Data Wpisu Maj 13, 2014 - 1:45 pm
 • Utworzył Azura
 • Kategoria

Brak komentarzy.

SkomentujWszelki prawa zastrzeżone przez CordaSystems